Kontakt

Kontakt

Adresa sídla
RENTSTAV ĎURČO, spol. s r.o.
Topoľčianska 29
851 05 Bratislava

IČO: 36 697 796
IČ DPH: SK2022283978
DIČ: 2022283978

Okresný súd Bratislava III, Obchodný register, oddiel Sro, vložka číslo 43081/B

Prepravný poriadok