O spoločnosti

O spoločnosti

Stavebná firma Ďurčo založená v roku 1990 a je od roku 1997 držiteľom koncesie na nákladnú automobilovú dopravu.

Stavebná firma Ďurčo bola založená k 2.4.1990. 

Zaoberala sa rekonštrukciou budov. Pre vlastnú potrebu boli nakúpené viaceré dopravné prostriedky značky AVIA a LIAZ. Medzi prvými firmami na Slovensku vlastnila zemný stroj JCB 3CX s búracím kladivom.

Roku 1997 získala firma koncesiu na nákladnú automobilovú dopravu.