Služby

Služby

RENTSTAV Ďurčo ako málo spoločností na Slovensku vykonáva medzinárodnú cestnú prepravu vozidlami, ktoré sú vybavené hydraulickými rukami (HR). 

 

RENTSTAV Ďurčo disponuje špičkovými vozidlami Mercedes, ktoré sú vybavené výkonnými hydraulickými rukami. 

vnútroštátna preprava medzinárodná preprava manipulačné práce s hydraulickou rukou

stavebné práce  sprostredkovanie pomocných pracovníkov zemné práce