Služby

Služby

RENTSTAV Ďurčo vykonáva medzinárodnú cestnú prepravu vozidlami, ktoré sú vybavené hydraulickými rukami (HR).  Taktiež poskytuje prenájom malej mechanizácie a odvlhčovačov.

 

RENTSTAV Ďurčo disponuje špičkovými vozidlami Mercedes, ktoré sú vybavené výkonnými hydraulickými rukami. 

vnútroštátna preprava medzinárodná preprava manipulačné práce s hydraulickou rukou

stavebné práce  prenájom malej mechanizácie zemné práce